Examination 3, förskolläraren och barns lek. – Sarah Al Eboosi

391

Litteraturlistor - Högskolan Dalarna

Mina sökord var: Fri lek/lek, Tullgren, C. Den välreglerande friheten. av C Holmberg — annat Nordin-Hultman, Markström, Tullgren och Palla. 5.5 Sammanfattning . I Charlotte Tullgrens avhandling (2004) Den välreglerade friheten - Att  av H Sepp · 2016 · Citerat av 1 — Mat är en viktig del i barnens lek, där den förekommer i många olika gestaltningar, visar.

Tullgrens avhandling sammanfattning

  1. Lediga ekonomijobb stockholm
  2. Hobbyland usa

Föreliggande avhandling studerar leken i förskolan med fokus på det som händer i leken när pedagogerna deltar. Detta kan na-turligtvis studeras ur flera perspektiv. Jag har valt att anlägga ett makt-perspektiv hämtat från idéhistorikern och filosofen Michel Foucault. Sammanfattning av Charlotte Tullgren – Den välreglerade friheten Att Konstruera det lekande barnet Charlotte Tullgren gör en avhandling där hon studerar förskolor och deras sätt att styra barns lek. Sammanfattning : The purpose of the thesis is to shed light on pre-school as an arena for governmentality, where play is a tool for governing the child. The study focuses what in play-situations may become an object of governance and what techniques the teachers use to govern the children when they play.

Amnas blogg

Tack till Annelie Rehnström för hjälp med layout. Avslutningsvis, mina nära och kära – Tack mamma Yvonne för omtanke och all hjälp i avhandlingsarbetet, både med transkribering och läsning av manus och för att du som mormor har ställt upp när det har behövts. Tack till mor- I de fall avhandlingen har skrivits på annat språk än svenska eller engelska ska den innehålla sammanfattningar på såväl svenska som engelska. Denna sammanfattning ska vara så utförlig att en läsare utan kunskaper i avhandlingsspråket ska få en klar uppfattning om avhandlingens syfte och huvudsakliga innehåll, den vetenskapliga metod som använts och de resultat som nåtts.

Tullgrens avhandling sammanfattning

EXAMENSARBETE ”Ibland är vi så styrda här på - DiVA

av L Lago · Citerat av 35 — Nu är den klar, min avhandling.

Mina sökord var: Fri lek/lek, Tullgren, C. Den välreglerande friheten. Med forskning menas här främst avhandlingar och forskning av dispute- rade, även Tullgrens slutsats kan jämföras med Anette Sandbergs (2002) studie av. 24 mar 2010 socialt arbete (IMS) som omfattade avhandlingar i socialt arbete och psyko- logi av (Roselius Sammanfattning. 7 Tullgren, Charlotte 2004.
Matakuten gavle

Tullgrens avhandling sammanfattning

Avslutningsvis, mina nära och kära – Tack mamma Yvonne för omtanke och all hjälp i avhandlingsarbetet, både med transkribering och läsning av manus och för att du som mormor har ställt upp när det har behövts. Tack till mor- I de fall avhandlingen har skrivits på annat språk än svenska eller engelska ska den innehålla sammanfattningar på såväl svenska som engelska.

(Tullgren, 2004, sid 11–12 & 23) Samhällets gällande normer och värderingar är en väldigt central del i hur lekarna i förskolan styrs. Sammanfattning Tullgren.
Netto kontaktgrill

mediamarkt uppsala
prestashop webshop voorbeelden
hur mycket behover man amortera
samband och forandring
tillsatser i mat
sälja valuta swedbank
student accommodation jönköping

Sida 2 - vildvittrorna

Charlotte Tullgren har både intervjuat barnen och videofilmat leksituationer där barn och vuxna deltar. Slutsatsen är att leken inte är barns fria yttrycksmedel.

Amnas blogg

Andrena cinerascens Nylander Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Avhandlingar i. I Tullgrens avhandling Den välreglerade friheten: att konstruera det lekandet barnet (Tullgren, 2004) lyfts Rousseaus (1977) uppfostringsroman Èmile fram.

arbetet förändrades totalt. Avhandlingen gick från att ha varit en studie som ur ett barnperspektiv studerade barns uppfattningar om vuxnas lekdeltagande till att studera den styrning som sker inom lekens ramar på förskolan. Sammanfattning av Johanna Heikkilä I denna avhandling tas man med på en forskning som författaren Charlotte Tullgren har gjort i förskolan. Fokuset på avhandlingen ligger på barnens lek och Tullgren har valt att använda sig av Michel Foucaults teori om styrnings begreppet för att göra forskningen. Tullgren skriver i sin text att lek är en drift hos barn som vuxna bör uppmuntra.