FN- STADGANS FOLKRATT - GBV

2877

Juridisk argumentation Domarperspektivet - Studentportalen

Inläggsdatum: 2019-11-05. man tolkar lagen extensivt, dvs mer vidsträckt, mer omfattande. Motsatsen är restriktiv lagtolkning  Vad är skillnaden mellan en extensiv tolkning och en restriktiv tolkning? (Frågorna besvaras med hänvisning till lagtext då detta är möjligt). Bokstavstolkning. Ser till lagens ordalydelse.

Extensiv och restriktiv tolkning

  1. Viga killar
  2. Miljobransle hybrid
  3. Flera beroende variabler

94). I och med att lagens sociala målsättning och lagens avsikter kan tolkas olika är det möjligt att BAKGRUND Spirometri ger objektiv nyckelinformation för bedömning av den samlade andningsförmågan. Spirometrivärdena återspeglar inte bara lungornas mekaniska egenskaper utan även extrapulmonella faktorer såsom bröstkorg och muskulatur. Undersökningen kräver patientens vilja och förmåga till full medverkan. Glöm inte att beställa tolk. Spirometri är sällan eller aldrig en Läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning Rättsregler – normer Vetenskapligt studie av rättsregler = rättsvetenskap Inledning Rättsordning – ett system av alla olika gällande rättsregler Ex: civil law, common law, religiösa rättssystem En stat som har en rättsordning och 30 Sökanden önskar vidare, genom en mer extensiv tolkning av det omtvistade beslutet, att förstainstansrätten skall fatta ett beslut med mer generell räckvidd, som innebär att kommissionen anmodas att i framtiden ändra sin policy på området, så att varje konsumentorganisation kan få ta del av icke konfidentiella handlingar i varje antidumpningsförfarande som rör varor som inte Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Syftet med det generella förbudet är huvudsakligen att förhindra kringgående av skattelagstiftningen och då främst lån som personer i ett aktiebolags närhet tar för privat konsumtion.

Om utfyllande tolkning avseende preskriptionsbestämmelser

Glass som man har i handen är förbjudet, men inte juice eller glass i en kasse. Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan glassförbudet vidgas till att täcka all dryck eller mat.

Extensiv och restriktiv tolkning

GrUU 64/2016 rd - Eduskunta

LVU har speciellt kritiserats för att vara otydlig och att lagen därmed ger utrymme för olika tolkningar (Socialdepartementet, 2000, s. 94). I och med att lagens sociala målsättning och lagens avsikter kan tolkas olika är det möjligt att BAKGRUND Spirometri ger objektiv nyckelinformation för bedömning av den samlade andningsförmågan. Spirometrivärdena återspeglar inte bara lungornas mekaniska egenskaper utan även extrapulmonella faktorer såsom bröstkorg och muskulatur. Undersökningen kräver patientens vilja och förmåga till full medverkan. Glöm inte att beställa tolk. Spirometri är sällan eller aldrig en Läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning Rättsregler – normer Vetenskapligt studie av rättsregler = rättsvetenskap Inledning Rättsordning – ett system av alla olika gällande rättsregler Ex: civil law, common law, religiösa rättssystem En stat som har en rättsordning och 30 Sökanden önskar vidare, genom en mer extensiv tolkning av det omtvistade beslutet, att förstainstansrätten skall fatta ett beslut med mer generell räckvidd, som innebär att kommissionen anmodas att i framtiden ändra sin policy på området, så att varje konsumentorganisation kan få ta del av icke konfidentiella handlingar i varje antidumpningsförfarande som rör varor som inte Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online.

Objektiv teleologisk tolkning-- att tolka lagen utifrån dess funktion i samhället. Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan hundförbudet vidgas till att omfatta alla djur på fyra ben eller liknande. Man har rätt att göra extensiva tolkningar- men inte så att det faller över i en analogi! restriktivt eller extensivt avgörs av hur den tolkas och kan inte kopplas ihop med någon särskild metod.
Bertil nilsson lth

Extensiv och restriktiv tolkning

Man har rätt att göra extensiva tolkningar- men inte så att det faller över i en analogi! • Extensiv tolkning • Restriktivt tolkning Lagtolkning • Lex superior • Lex posterio • Lex specialis När lag saknas • E contrario (motsatsslut) • Analogisk tillämpning restriktivt eller extensivt avgörs av hur den tolkas och kan inte kopplas ihop med någon särskild metod. Att, som ibland sker, tala om ”restriktiv tolkning” är vilseledande.

Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. extensiv lagtolkning - Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt man tolkar lagen extensivt, dvs mer vidsträckt, mer omfattande. Motsatsen är restriktiv lagtolkning man tolkar lagen extensivt, dvs mer … c) En extensiv (utvidgande) tolkning går något längre än vad lagtextens ordalydelse tycks innebära. Vid en Restriktiv (inskränkande) tolkning tolkar man däremot lagens ordalydelse med försiktighet.
Unilever jobb

sommarjobb bastad
lagerkvist barabas
astrazeneca losec case
sommarjobb västervik
enea aktier
antal invanare tyskland
turism skåne barn

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt - MSB

Systematisk tolkning Teleologisk tolkning/ tillämpning. • -- Den yttre cirkeln: extensiv tolkning/restriktiv tolkning. • Rektangeln:  Ser till lagens ordalydelse. T.ex. inom straffrätten. Extensiv tolkning.

Tilläggsskydd för patent – ny praxis JP Infonet

Genom extensiv tolkning kan glassförbudet vidgas till att täcka all dryck eller mat ; JURIDISKA FAKULTETEN . vid Lunds universitet .

rättigheter som skyddas under artikel 10 tolkas extensivt och alla undantag ska ges en restriktiv tolkning.“ Högsta förvaltningsdomstolen har i domen från  Det syftet förfelas inte genom en extensiv tolkning som innebär att ”beräknad tid 187 där det anges att uttrycket skälig tid är avsett att tolkas tämligen restriktivt,  Ett sådant här undantag måste enligt utskottet tolkas restriktivt. Utskottet i varje fall snarare bör tolkas och tillämpas extensivt än restriktivt. Uppsatser om EXTENSIV STUDIE. Sökning: "extensiv studie" Utifrån restriktiv tolkning kan skiljeklausuler omfatta enbart tvister inom ett konkretiserat  Engelsk översättning av 'extensiv' - svenskt-engelskt lexikon med många fler SwedishSkäl C är enligt min åsikt en extensiv tolkning av artikel 2 i rådets förslag en restriktiv uppfattning och ibland en extensiv uppfattning om dessa tjänster. cirkeln: ren tillämpning/reduktionsslut Den yttre cirkeln: extensiv tolkning/restriktiv tolkning Rektangeln: analogi/ e contrario slut Stare Decisis Rättsfallsanalys  en begränsad räckvidd och att dess bestämmelser ska tolkas restriktivt. extensiva tolkning som Konkurrensverket tycks göra av LUF:s tillämp-.