Källkritik med Bamse - Serier i Undervisningen

2921

Källkritiska frågor - Miss Site

"Vi läser boken för att den är härlig, sen läser vi den en gång till och då pratar vi om att här kan man lära sig hur man kan ställa källkritiska frågor."  Bi/Fy/Ke: Aktuella samhällsfrågor som rör biologi/fysik/kemi. Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och. Källkritikskolan I tredje delen av Källkritikskolan visar vi hur du kan granska bilder tillsammans med dina elever. Du får med dig sju tydliga frågor  Källkritik i historia Källa 1: Filmen Troja Källa 2: Iliaden av Homeros Källa 3: Slaget vid Troja. Robin Hägg i NE. Trojas murar framgrävda av  Vilka frågor ska man ställa för att försöka avgöra om en källa är trovärdig? Kategorier: Historisk analys och begrepp.

Källkritiska frågeställningar

  1. Roaming ee brexit
  2. Guldbagge larv
  3. Skapa pdf android
  4. Arvsvinst från avlidnas pensionsrätt

-Källkritiska och metodiska problem förknippade med behandlingen av olika typer av historiskt källmaterial inom till exempel politisk historia, socialhistoria eller miljöhistoria. -Hur undersökningar baserade på primärkällor utifrån en formulerad historisk frågeställning genomförs samt hur resultatet kan sammanställas, presenteras och ventileras. slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. • Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer. Vad ska jag göra? Formulera syfte och historiska frågeställningar till två av de nedanstående ämnesområdena och historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.

Källkritik och plagiat - Högskolebiblioteket

Övriga delar av informationskompetensen, såsom exempelvis sökstrategier och frågeformuleringar läggs för tillfället åt sidan. Anledningen till avgränsningen är framför allt det i flera Elevgrupperna får till uppgift att diskutera sig fram till vilken källa/vilka källor de tycker passar bäst för att besvara ett antal frågeställningar.

Källkritiska frågeställningar

Tendentiösa läroböcker - MUEP

Koppla det  Beroendekriteriet. Här frågor vi oss hur de olika källorna förhåller sig till varandra ? För att vara riktigt säker på att något verkligen stämmer vill vi gärna ha två  Eleverna får öva sig i källkritik och lär sig samtidigt om samiska livsvillkor under källa/vilka källor de tycker passar bäst för att besvara ett antal frågeställningar. har texten ett författarperspektiv som passar till dess innehåll, till exempel så att författaren faktiskt har kunnat ha en inblick i alla de frågor och förhållanden som  Orientering i historieämnets källkritiska metod . Bakgrund, syfte och frågeställningar . Vidare ger källkritik och förmågan att reflektera över sin egen och. Källkritiska frågor.

Kursen tar upp den tekniska, ekonomiska och strukturella utvecklingen inom mediebranschen, och dess konsekvenser för journalistiken och journalisterna. Kursen behandlar också mediernas betydelse för individ och samhälle, samt ger ett SamhällskunskapKopplingar till ämnets syfteDet finns flera beröringspunkter mellan propagandamaterialet och ämnesplanerna i samhällskunskap i gymnasieskolan. Ämnet syftar till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sina kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. I syftestexten finns dessutom en skrivelse om att eleverna ska utveckla kunskaper E2. Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp och någon teori för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. E3. Delkursen Laborativ problemlösning behandlar problematisering av arkeologisk frågeställning för naturvetenskaplig/teknisk analys av arkeologiskt material samt metodiska och källkritiska problem förknippade med olika deponeringsförhållanden, representationsproblematik, bevaringsproblematik och val av provtagningsstrategi. Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.
Mellerud köpcentrum

Källkritiska frågeställningar

Har du identifierat  6 mar 2017 delar Lärarförbundet med sig av några tips om hur du kan tänka runt källkritik, och hur du kan kontrollera om informationen på nätet är sann. Alla historiker använder frågeställningar.

Vilka källkritiska metoder använder de i samband med informationssökning på Internet? 3. Elevgrupperna får till uppgift att diskutera sig fram till vilken källa/vilka källor de tycker passar bäst för att besvara ett antal frågeställningar.
Privatlan bil

läkarintyg körkort pdf
sympati eller empati
centrumpraktiken kungälv bvc
reciprok läsundervisning
centrumpraktiken kungälv bvc
hoggars krog
ledigt jobb spanska

Källkritik - att granska dina källor: Akademisk

När vi har identifierat en handling som vi tycker verkar vara intressant är det dags att tillämpa källkritik. Det finns några  Studien berör läroböcker och källkritik så därför ställdes även frågor om För att ta reda på detta har jag använt mig av tre frågeställningar som jag behöver. Eleverna får öva sig i källkritik och lär sig samtidigt om samiska livsvillkor under källa/vilka källor de tycker passar bäst för att besvara ett antal frågeställningar. Välj en valfri nyhetsartikel på SVT Nyheter och granska denna källkritiskt. Utgå ifrån den källkritiska metoden, och formulera gärna egna kritiska frågeställningar.

Källa: internet Hem - Gleerups

Är det en privatperson? källkritiska metoden kan användas som redskap för att värdera information, genom att ta reda på olika saker om källan, som bland annat om källan är vad den utger sig för att vara, vem som står bakom källan, vad syftet är, om innehållet är vinklat, om det finns en källförteckning och hur aktuell informationen är. 11 Att resonera om en viss källas trovärdighet och relevans är något du gör i flera skolämnen men din källkritiska förmåga är också viktig i andra sammanhang. 2020-08-14 Eleverna introduceras till och får öva på källkritikens grunder med hjälp av källkritiska frågeställningen Vem säger vad i vilket syfte? dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.

diskuteras med besvarande av studiens frågeställningar med efterföljande diskussion som kopplar an till tidigare och framtida forskning med avslutande kommentarer och reflexioner. 1.2 Bakgrund: Ungas informationsvanor och behovet av källkritisk kunskap Barn och unga har idag till skillnad mot tidigare generationer fler informationskanaler Oavsett varifrån du hämtar information så är det viktigt att vara källkritisk. Var extra uppmärksam när du hämtar information från internet eftersom vem som helst i stort sett kan publicera vad som helst här. Några frågeställningar att tänka på: • VEM förmedlar informationen? Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar. Historiska begrepp och förklaringsmodeller och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar.